Brasileirao: Gremio vs Cruzeiro (Goles)

GREMIO: 4
CRUZEIRO: 1